Gast optreden Emmers in het Zaantheater tijdens EXPEDITION 2003

EmmerNemmer hebben het geflikt! Zo'n 600 man kregen de handen op elkaar voor de show die zij gaven op 1 November 2003 in het Zaantheater te Zaandam. Niet hun gehele show werd ten toon gespreid door emmerNemmer. Eerst stond een gezamelijk ingestudeerd "Japans" stuk op het programma genaamd "KoDo" ( samen met de leden van Premier) en een 10 minuten durend optreden van de Emmers alleen. Een daverend succes werd het voor de Emmers. Ruud en Martin hadden alles gegeven op deze voor hun zo bijzondere avond. Een flink applaus en gejuich werd hun beloning en "hun" moment van waardering voor een groot publiek.

 

Als het aan de Emmers lag hadden ze graag nog even door willen spelen. Het programma liet dit jammer genoeg niet toe, omdat er een strak schema aan gehouden werd. 5 nummers van hun programma werden gespeeld. De korte show begon met een korte drumsolo van Martin, die even de emmers ging "testen", het ijs werd metteen gebroken. Ruud werd er bij geroepen en de heren begonnen met hun synchroon gedeelte van Genesis. Daaropvolgend werd "the Peggymark" gespeeld. Het derde stuk werd het publiek meegenomen in "Rythem" en werden de handen goed blauw geklapt door de menigte. "Mexicano" werd ingeluid met vooraf een korte solo van Ruud op 2 emmers, daarop volgde de pannen die weer lekker meededen in dit stuk. Afsluitend werd de tweede synchroon act een mooi slot. Een luid applaus was het gevolg en het aandeel van emmerNemmer in "Expedition 2003" werd een feit.............

Via deze weg wil emmerNemmer Premier bedanken voor het mogelijk maken van een optreden in het Zaantheater.

Voor emmerNemmer een onvergetelijke avond met zeer goede herinnering...

 

Foto`s Hans Veldhuis

   

terug